Wetgeving

Wetgeving

Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen.

download wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen in PDF-formaat


 

Koninklijk Besluit van 30 januari 1957 houdende algemeen politiereglement op de polders en wateringen

download Koninklijk Besluit van 30 januari 1957 in PDF-formaat


Decreet 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid.

download decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid