bestuur

Bestuur

Een watering wordt bestuurd door 2 organen nl.


1. de algemene vergadering

2. het bestuur


DE ALGEMENE VERGADERING

(Artikels 12 tem 28 van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen)


De algemene vergadering bestaat uit al de stemgerechtigde ingelanden van de watering.


Ingelanden zijn zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan het genot van een in het gebied van de watering gelegen erven verbonden is. M.a.w. zij die eigenaar of vruchtgebruiker zijn van een perceel grond gelegen binnen de watering.


Stemgeriechtigd zijn al de ingelanden die binnen het ambtsgebied van de watering minstens 3 ha. in eigendom of in vruchtgebruik hebben. Zij worden jaarlijks automatisch opgenomen op de lijst van stemgerechtigde leden en zullen op de vergadering worden uitgenodigd.


De zogenaamde kleinere ingelanden (zij die geen 3 ha. in eigendom of vruchtgebruik hebben) kunnen hun eigendommen groeperen tot ze aan minstens 3 ha. komen en gezamenlijk 1 afgevaardigde naar de algemene vergadering zenden. Dit voornemen moet voor 1 oktober schriftelijke gemeld worden aan de watering waarna de afgevaardigde persoon opgenomen zal worden op de lijst van de stemgerechtigde leden en uitgenodigd zal worden op de algemene vergadering.


De algemene vergadering wordt minstens 1 maal per jaar samengeroepen om te beraadslagen over o.a.:

  • de rekening van het voorbije jaar
  • de begroting van het komende jaar
  • de aanslagvoeten van de belastingen
  • ....


De algemene vergadering kiest ook het bestuur, de voorzitter en de ondervoorzitter.HET BESTUUR

Het  bestuur van de watering De Vreenebeek bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 7 bestuursleden. Zij worden bijgestaan door de ontvanger-griffier.


Zoals voorzien in de wet op de watering bestaat het bestuur uit 2 helften die om de 3 jaar telkens voor een termijn van 6 jaar worden verkozen.


Het bestuur staat in voor het dagelijks bestuur van de watering en het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering..

Huidig bestuur

VOORZITTER:

Evens Ivo

Stevensweg 6

3990 PEER

0032 (0)478 26 73 61

evens.mussen@telenet.be


ONDERVOORZITTER:

Hoydonckx Marc

Broekkantstraat 70

3670 Oudsbergen

0032 (0)473 89 34 43


BESTUURSLEDEN:

Bries Frans

Bedrijfsstraat 14

3990 Peer


Capals Paul

Kaulillerweg 35

3990 Peer


Drees Stefan

Overes 1

3990 Peer


Winters Henri

Maastrichterdijk 87

3990 Peer


Schoofs Jaak

Kapellekestraat 12

3990 Peer


Vanhove Benny

Winterdijkweg 59

3950 Bocholt


Ramaekers Johan

Leukenstraat 1

3950 Bocholt


ONTVANGER-GRIFFIER:

Golkowski Patrick

Dorpsstraat 8

3990 Peer

0474/63 85 12

info@wateringdevreenebeek.be