BELASTINGEN

Belastingen

Artikel 65 van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen bepaalt dat op al de erven die gelegen zijn binnen het ambtsgebied een belasting ten behoeve van de watering wordt geheven.


Het vaststellen van de aanslagvoeten van deze belasting is een bevoegdheid van de algemene vergadering van de watering.


De algemene vergadering heeft in zitting van 20 maart 2019 de aanslagvoeten als volgt vastgesteld:

  • percelen categorie 1:          14,50 euro/ha (al de percelen gelegen binnen het ambtsgebied)
  • percelen categorie 2:          18,00 euro/vijver toeslag op de percelen waarop 1 of meerdere vijvers zijn gelegen


Het minimumbedrag der belastingen werd vastgesteld op 50% van de aanslagvoet per hectare oftewel op 7,25 euro/belastingsplichtige.


De belastingsrol werd op 03 oktober 2019 door de Deputatie van de provincie Limburg uitvoerbaar verklaard.