Home

Welkom

op de website van de Watering De Vreenebeek


De watering De Vreenebeek is een OPENBAAR BESTUUR, geregeld door de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, met als opdracht "binnen de grenzen van ons territoriaal gebied, het verwezenlijken van de doelstellingen van het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.".


Het ambtsgebied van de watering De Vreenebeek strekt zich uit over gedeelten van de gemeenten Bocholt, Bree, Oudsbergen en Peer en meer bepaald de valleien van:

  • de vallei van de Warmbeek vanaf het punt van oorsprong in Grote-Brogel tot aan de grens Bocholt-Pelt (Rooie Pier)
  • de vallei van de Abeek vanaf het punt van oorsprong in Oudsbergen tot aan de gewestweg Bree - Lozen in Bree-Beek
  • de vallei van de Soerbeek vanaf het punt van oorsprong in Oudsbergen (Soetebeek) tot aan de Zuid-Willemsvaart in Bree

Openbaar onderzoek digitale atlas van de gerangschikte waterlopen van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2021

meerinfo: https://www.integraalwaterbeleid.be/

VACATURE